Indlæg af

En Sjældenhed fra Nord

Vi har lånt en konserveringsteknisk artikel fra Zoologisk Museums blad ”Dyr i natur og museum”, og markerer dermed en afsluttet epoke i det gamle museums historie. De danske havpattedyr har længe været omfattet af en særlig opmærksomhed, ikke mindst pga. hvalstrandinger. Marsvineundersøgelser eller sælsygdomme har ført til et effektivt beredskab til håndtering af – ofte […]

Endnu en ny konservator

Der er gang i Erling Mørchs værksted i Lading, og kort efter hinanden er to konservatorelever færdiguddannede – og vi har fået to rigtige konservatorer mere. Sidst har Bjørn Rolfes bestået prøven til uddannelsens linje 2. Torsdag den 12. september 2013 var Bjørn oppe til teoretisk prøve i Naturhistorisk Museum i Aarhus, med lovstof, div. sikkerhed og […]

Rejse til Diana Konservering i Sydafrika

En rejsebeskrivelse af Henrik Larsen Efter invitation fra Diana Konservering drog jeg til Sydafrika d. 8. april 2012 og skulle være der i ca. 3 uger. Flyrejsen gik via Kastrup, London, Johannesburg og derfra til Port Elisabeth, hvor jeg blev hentet at Bjørn(Lene og Flemmings søn).Derfra gik turen til farmen, hvor de bor. Farmen ligger […]

Dødsfald

Konservator Steen Jørgensen døde i begyndelsen af marts måned 2012. Naturen var Steens store interesse, allerede som 12-årig samlede han døde fugle på stranden og kogte kranierne hjemme i sin moders køkken i Vangede hvor Steen voksede op.

Museumsfarvel

Ved årsskiftet 2012-2013 kunne hele tre museumskonservatorer sige farvel til deres museer. Karsten Felsted forlod diskret sin ansættelse gennem næsten 30 år på Dansk Jagt-& Skovbrugsmuseum i Hørsholm.

Nye konservatorer

I sidste efterår var Dominik Speleman, elev hos Erling Mørch og Mikkel I. Jensen, Fyns Naturværksted nået til de afsluttende prøver. Mikkel noget senere, men af praktiske grunde blev de teoretiske prøver holdt samtidig på Naturhistorisk Museum i Århus den 24. September 2012.

Værktøjskasse

Vejledninger Vejledning til konservator-  og Artsfredningsbekendtgørelserne Ansøgning vedr. bilag 5. arter  Dataark for mårdyr (pdf 66 kb)       Lovstof Konservatorbekendtgørelsen (pdf 71 kb) Artsfrenings bekendtgørelsen (pdf 108 kb) Notat vedr. Konservering af odder (pdf 50 kb)   Nyttige sider   Bevægelige mannequiner Piepereit in Braunshorn-Germany (åbner hjemmeside)    

Lovstof

Konservatorbekendgørelsen (pdf 72 kb) Artsfredningsbekendgørelsen (pdf 110 kb) Notat vedr. konservering af Odder (pdf 48 kb) Skema udstopning af odder (pdf 2,94 MB) Fødevarestyrelsen Registrering af konservatorer (pdf 120 kb)    

Vejledninger

Procesbeskrivelse vedr. Konservering af dyr.pdf (pdf 27 kb)   Vejledning til konservator-  og Artsfredningsbekendtgørelserne (pdf 135 kb)   Dataark for mårdyr (pdf 66 kb)   Rævens Dværgbændelorm vejledning (pdf 137 kb)   Ansøgning vedr. bilag 5 arter (pdf 29 kb)   Bestemmelsesnøgle for flagermus(pdf 631 kb)