En situation fra en af DZK's elevprøverUDDANNELSE

Der findes to uddannelsesmuligheder i Danmark:

DZK´s 4-årige mesterlære – en praktisk uddannelse der foregår i en autoriseret zoologisk konservatorvirksomhed.
Læs vedtægterne

Konservatorskolens bacheloruddannelse – et 3-årigt studium med mulighed for forlængelse til en cand. Scient.
Se mere her Naturhistorisk linje  på Konservatorskolen