Regler for konservering af dyr.

En autoriseret konservatorvirksomhed må udstoppe både jagtbare og fredede pattedyr og fugle, som er omkommet eller importeret på lovlig vis.

Dog er der enkelte undtagelser. Visse fredede pattedyr og fugle må ikke udstoppes uden en speciel tilladelse fra Miljøstyrelsen. (Artsfredningsbekendtgørelsens bilag 5.) Denne bestemmelse gælder kun for dyr der er fundet i Danmark. Man må f.eks. gerne få udstoppet en bæver fra Sverige.

Restaurering af gamle udstoppede eksemplarer af de pågældende arter kræver ikke dispensation.

Pattedyr og fugle der ikke må konserveres uden tilladelse, hvis de stammer fra dansk natur.

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

Hvaler (Cetacea)

Odder (Lutra lutra)

Småflagermus (Microchiroptera spp.), alle arter

Ulv (Canis lupus)

Bæver (Castor fiber)

Fugle

Rovfugle:

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Dværgfalk (Falcon columbarius)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos

Kirkeugle (Athene noctua)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Rød glente (Milvus milvus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Andre fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sortterne (Chilidonias niger)

Skestork (Platalea)

Sort stork (Ciconia nigra)

Tinksmed (Tringa glareola)

Trane (Grus grus)

Pirol (Oriolus oriolus)