Regler for konservering af dyr.

En uddannet zoologisk konservator må både udstoppe jagtbare og fredet dyr, så længe dyret ikke er dræbt eller importeret på ulovligvis.
Herunder ses listen over totalfredede dyr i danmark, som ikke udstoppes uden en special tilladelse.
Reglen gælder kun for Danske dyr, man må f.eks. godt udstoppe en urfugl fra Sverige.
Restaurering af gamle udstopninger fra listen er tilladt.

Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

Hvaler (Cetacea)

Odder (Lutra lutra)

Småflagermus (Microchiroptera spp.), alle arter

Ulv (Canis lupus)

Bæver (Castor fiber)

Fugle

Rovfugle:

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Dværgfalk (Falcon columbarius)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos

Kirkeugle (Athene noctua)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Rød glente (Milvus milvus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Andre fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sortterne (Chilidonias niger)

Skestork (Platalea)

Sort stork (Ciconia nigra)

Tinksmed (Tringa glareola)

Trane (Grus grus)

Pirol (Oriolus oriolus)