Indlæg af maj

Projekt Lækat – hvornår smider den pelsen?

Lækatten er det eneste danske mårdyr, der skifter fra brun sommerpels til hvid vinterpels. Arten har altid sort halespids. Dette projekt har til formål at kortlægge, hvornår lækatten skifter mellem de tre dragttyper: vinterdragt, overgangsdragt og sommerdragt. Det vil vi gerne have svar på med hjælp fra læserne.

Fagligt udvalg

Nyheder fra Fagligt udvalg Det Faglige Udvalg 2014 Det Faglige Udvalg har som formål at sikre konservatorfagets høje niveau i Danmark, at godkende og følge læreforholdene, samt at afvikle elevprøverne.. For at tjekke elevens læring afholdes en kontrolprøve ca midtvejs, dvs en generalprøve på den endelige afgangsprøve. Ved årets start havde foreningen 4 elever, men indenfor den […]

Formandsskifte i DZK

Ny formand for Dansk Zoologisk Konservatorforening. (DZK) På dansk Zoologisk Konservatorforenings generalforsamling d. 7. marts på ”Fyns Naturværksted” i Bjerreby på Tåsinge fik Foreningen ny formand.

Formandsskifte i DZK

Ny formand for Dansk Zoologisk Konservatorforening. (DZK) På dansk Zoologisk Konservatorforenings generalforsamling d. 7. marts på ”Fyns Naturværksted” i Bjerreby på Tåsinge fik Foreningen ny formand.Kim Højland Jensen Bjerreby, Tåsinge, afløste Vagn Reitz, Aalestrup.

Generalforsamling 2015 dokumenter

Endelig indkaldelse til generalforsamling 2015 (pdf 96 kB) Bestyrelsens forslag generalforsamling 2015 (pdf 146 kB) Forslag fagligt udvalg generalforsamling 2015 (pdf 71 kB) Regnskab 2015 (pdf 16 kB) Nøgletal 2005-2014 (pdf 23 kB)