Indlæg af maj

Elev udlært

Morten Terp Nielsen var mandag den 27. juni til elevprøve og bestod.

Tre teoretiske elevprøver

DZK , Det Faglige Udvalg, Ole Høegh Post Fredag den 17 november 2015 arrangerede DZKs Faglige Udvalg de teoretiske prøver for tre elever, der var nogenlunde samtidige:

En ny dansk konservator

 af Ole Høgh Post Efter en vel overstået prøve, den teoretiske del, var Susie Baltzersen efter  fire års uddannelse hos Brian Filipsen klar til at aflægge den praktiske prøve, hvor eleven trækker lod mellem en fugl og et pattedyr, som indenfor prøvens 8 timer skal udstoppes og forevises foreningens skuemestre til bedømmelse.

Projekt Lækat – hvornår smider den pelsen?

Lækatten er det eneste danske mårdyr, der skifter fra brun sommerpels til hvid vinterpels. Arten har altid sort halespids. Dette projekt har til formål at kortlægge, hvornår lækatten skifter mellem de tre dragttyper: vinterdragt, overgangsdragt og sommerdragt. Det vil vi gerne have svar på med hjælp fra læserne.

Fagligt udvalg

Nyheder fra Fagligt udvalg Det Faglige Udvalg 2014 Det Faglige Udvalg har som formål at sikre konservatorfagets høje niveau i Danmark, at godkende og følge læreforholdene, samt at afvikle elevprøverne.. For at tjekke elevens læring afholdes en kontrolprøve ca midtvejs, dvs en generalprøve på den endelige afgangsprøve. Ved årets start havde foreningen 4 elever, men indenfor den […]