Ændringer i Det Faglige Udvalg

Efter generalforsamlingen har Helena Dyhr meddelt at hun af personlige årsager ønsker at få en pause fra arbejdet i Det Faglige Udvalg. Suppleanten Vagn Reitz er derfor trådt und i udvalget, som har konstitueret sig med ham som formand og Erling Mørch som næstformand.

Kim Højland.