Kære DZK-medlem

                                                                                       Dato: d. 25/1 – 2024.

Hermed indkaldes til DZKs  generalforsamling  Søndag  d. 7. April 2024 :

Foreløbigt program:

Sted. Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.

Kl. 9.00 Åbner jagtmessen. Konkurrencen er inde på messen, så man kan lige nå at se præparaterne inden generalforsamlingen.

Kl. 10.30   Generalforsamlingen begynder.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen kan man igen besøge jagt messen, der lukker kl.16.00.

Tilmelding. Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt -brev eller mail-senest lørdag d. 23. marts.

Endeligt program og dagsorden bliver udsendt i uge 13.

Tilmelding og forslag skal sendes til: 

Kim Højland:  mail: kim@fynsnatur.dk    tlf: 30 31 60 91

Abdi Hedayat:  mail: abdi.keytar.hedayat@gmail.com   tlf: 26 85 21 60

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Kim Højland

Foreløbig dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling lørdag d. 7.  April  2024.

1. Mødet åbnes-velkomst. 

2. Valg af dirigent.

3. Valg af stemmeudvalg.                                                                                                            

4. Bestyrelsens beretning.

5. Regnskabet. Herunder: a: Fastsættelse af kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive-

                                              600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer.

                                              b: evt. regulering af skuemesterhonorar. (Pt. 1500,-)

                                              c: evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1500,-)

                                              d: evt. regulering af honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1500,-)

                                              e: evt. regulering af honorar til formand.(p.t. 5500,-)

                                              f: evt. regulering af honorar til formand for det faglige udvalg (p.t. 2000,-)

6. Orientering fra det fgl. udvalg.  v. Vagn Reitz

7. N.H.Gustaffsons Midler:  Orientering og godkendelse af rapporten.  v/ Peter Lange.

                                                 Valg af investeringsudvalg.

8. Regulering af elevlønninger.

9.  Indkomne forslag:

                  

10. Valg:

                 a.  Bestyrelsesmedlem/formand – på valg:   Kim Højland.

                 b.  1. bestyrelsessuppleant – på valg:   Aage Dahl Sørensen.

                 c.  2. bestyrelsessuppleant – på valg:   Morten Boesen.

                 d.  Medlem af det faglige udvalg – på valg:    Vagn Reitz.

                 e.  Medlem af det faglige udvalg – på valg:    Erling Mørch.

                 f.  Suppleant til det faglige udvalg – på valg:   Helena Diana Dyhr.

                 g.  Revisor – på valg:  Jacob Strunge.

11. Fødevarestyrelsen:  Orientering

12. Naturstyrelsen.   Orientering

13. Hjemmeside

14.Næste års generalforsamling.

15. Eventuelt.