OHP 31.12.15 030praktisk

En ny dansk konservator

OHP 31.12.15 030praktisk af Ole Høgh Post

Efter en vel overstået prøve, den teoretiske del, var Susie Baltzersen efter  fire års uddannelse hos Brian Filipsen klar til at aflægge den praktiske prøve, hvor eleven trækker lod mellem en fugl og et pattedyr, som indenfor prøvens 8 timer skal udstoppes og forevises foreningens skuemestre til bedømmelse.

OHP 31.12.15 025Prøven skal aflægges indenfor læretidens slutdato, og meget tættere på 1. januar kommer man ikke på en hverdag,  Fredag den 29 december.

På lærestedet, Brian Filipsens ret nye værksted og bolig i landsbyen Risby, bare en halv time fra Hovedstaden , mødtes elev og læremester med  tre af Fagligt Udvalgs skuemestre: Helena Dyhr, Ole Høegh Post og suppleanten Martin Jeppesen, der afløste den inhabile Brian Filipsen. De valgte skuemestre fra Tåsinge og Nordsjælland er nærmeste – og billigst for foreningen. Det er reglen, at lærestedet serverer frokost midtvejs, og denne dag havde eleven valgt lækker ’husmandskost’.

OHP 31.12.15 021Efter kort kaffestart kl. 9, fik Susie lov at trække lod om prøvedyret, der skal have fifty-fifty-chancer for pattedyr og fugl af middelstørrelse. Næsten pr. tradition trak Susie en spurvehøg , der er af tilpas sværhedsgrad i forhold til tiden.

Herefter arbejdede Susie rutineret med opgaven, nøje overvåget af skuemestrene, der skal følge hele processen, samtidig med, at de skal bedømme de præparater, der efter en minimumsliste skal fremvises fra læretiden, en ordning, der skal sikre, at eleven kommer hele vejen rundt i dyrearterne.

OHP 31.12.15 024Det er ikke helt enkelt, for i nutidens konservatorværksteder er der ofte arter, der ikke som i gamle dage jævnligt sås, så det skal planlægges.

Susie kom godt igennem opgaven og valgte at montere et vådt skind for siden at lufttørre  og lave fjerarbejde og finish.

Ved halv sekstiden meldte hun færdig, og skuemestrene kunne votere. Langt overvejende var de fremviste ’gamle’ præparater af høj kvalitet, og spurvehøgen tilsvarende.

 OHP 31.12.15 027praktiskOg karakteren 10, den næsthøjeste, blev herefter meddelt den nu tidligere elev og hendes læremester, foreningens formand og rigtig mange venner og pårørende. Og traditionen med at skåle i et glas champagne blev jo endnu festligere med det store fremmøde.

TilLykke.

susie udlaert

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Please Login to Comment.