OHP 29.11.15 005elevProver

Tre teoretiske elevprøver

DZK , Det Faglige Udvalg, Ole Høegh Post

Fredag den 17 november 2015 arrangerede DZKs Faglige Udvalg de teoretiske prøver for tre elever, der var nogenlunde samtidige:

fra Brian Filipsen kom, Susie Baltzersen, linje 1,der skulle afslutte uddannelsen inden nytår og fra Jacob Strunge kom Morten Terp Nielsen, linje 2. der først afslutter uddannelsen 31. maj, men som gerne ville gå op nu, og fra Erling Mørch kom Kasper Pedersen, linje 2, som passende kunne aflægge kontrolprøven nu, således at han fik afprøvet sin teoretiske viden ca. halvvejs i forløbet.

OHP 29.11.15 005elevProverEt passende neutralt sted var Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor elever, læremestre og skuemestre mødtes. Som ekstern skuemester for lovstof og arbejdsmåder var indkaldt Vagn Reitz, Aalestrup, og andre skuemestre var OK.Larsen, Randers og Ole Høegh Post, Lillerød. Desuden kunne de skuemestre, der som læremestre ville være inhabile godt virke ved andres elever. Vagn Reitz hasvde forberedt eleverne på en tilsendt opgave med spørgsmål til protokolføring , CITES og eksporttilladelser mm.

Prøvemateriale til artskendskab har DZK i nogen udstrækning selv, og derudover havde konservator Hartvig Jensen venligst udlånt ca. 60 fine fugleskind fra sin egen samling. De eksotiske, større pattedyr låntes på Zoologisk Museum og Naturhistorisk Museum som enten skind eller kranier og horn. En samling gode farvefotos indgik også i prøvelserne, for der ses meget af en dyreart på fotos med både skind, proportioner og takker og horn.

OHP 29.11.15 003elevProverTil artsbestemmelserne fik eleven en halv times forberedelse med egne håndbøger, og derefter to timer til alene at bestemme arterne.
Prøven i love og bestemmelser for faget ville tage én time, så tidsplanen var ret nøje udregnet, så ingen skulle spilde for megen tid.

Kl.10 startede prøverne både i et mindre rum og i konservatoratelieret, som var fyldt med skind, kranier og billeder af mange dyr. Både på linje 1 og 2 fik man alt prøvemateriale – for en uddannet konservator skal jo kende alle relevante dyr!

Ingen kan påstå, at der ikke bliver taget seriøst på uddannelsen af danske konservatorer, der jo bliver betroet at arbejde med fredede og truede dyr.

Susie der på linje 1 arbejder med alle dyr, bestemte hurtigt og sikkert langt de fleste skind, kranier og fotos og den flotte præstation udløste karakteren 10.
Også opgaverne med lovstof, protokolblade og ansøgningsskemaer klarede Susie fint, og fik også her karakteren 10.

Morten på linje 2 med de store pattedyr har nok ikke ofret megen opmærksomhed på småfugle og smågnavere og slet ikke deres indbyrdes slægtskab klarede prøven med karakteren 4.
Morten havde et nogenlunde kendskab til love og bestemmelser og et kendskab til omgang med materialer og andre konserveringsmetoder. Det blev til karakteren 7.

OHP 29.11.15 001elevProverKasper også på linje 2 fandt vist ud af, at denne godt nok kun kontrolprøve kræver meget mere arbejde med gode samlinger og håndbøger. Der var store huller i hans paratviden om fugle og de små pattedyr, men de store pattedyr, hans eget arbejdsområde, var han godt inde i. Lovstof, CITES eller protokolsider var ikke hans sikre område. Men der er jo tid til at forbedre dette frem til den endelige prøve. Der uddeles ikke karakterer til kontrolprøverne.

Hermed var den strenge teoretiske prøvelse overstået efter en lang dag for DZKs to ’ældste’ elever, og de praktiske prøver venter.

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Please Login to Comment.