introbilled

To Kontrolprøver

introbilledI DZKs elevuddannelse er indført en kontrolprøve efter to års læretid. Det vil sige, at ca. midtvejs testes elevens faglige niveau ved en slags ‘generalprøve’, der skal vise både elev og læremester- samt Det Faglige Udvalg – om der skal arbejdes mere på et eller andet område i den sidste del af uddannelsen.

bil1Fredag den 28.November5 2014 kunne passe både i Susie Baltzersens og Morten Terp Nielsens uddannelsesforløb, og Brian Filipsen tilbød venligt at lægge (nyt) hus til. Derfor mødtes eleverne og deres læremestre, Brian Filipsen og Jacob Strunge samt Fagligt Udvalgs skuemestre, O.K. Larsen, Ole Høegh Post og som ekstern censor DZK-fmd. Vagn Reitz i Brians nyanskaffede ejendom midt i Risby, vest for København. Her har Brian og Lotte fundet et perfekt sted til både bolig og værksted. Der skal bare istandsættes og indrettes til nye behov.
Efter en herlig frokost blev eleverne så udsat for de obligatoriske opgaver indenfor lovkendskab, arbejdsmiljø og artsbestemmelse af skindlagte fugle og pattedyrskind, takker og horn samt en del kranier. Prøvematerialet er nogenlunde det samme for linje 1 (fugle og mindre pattedyr) og linje 2 (hoved- og fuldmontage af større pattedyr), for en autorisation som konservator kræver naturligvis et solidt kendskab til alle dyr.

bil2Kontrolprøven viste ikke overraskende, at eleverne er usikre overfor fremlæggelse af det teoretiske stof, men det viste sig, at kendskabet til både CITES-systemet og bestemmelserne i konservatorbekendgørelsen var på plads I artskendskab viste forskellen på linje 1 0g linje 2 elevernes kendskab til fugle og mindre pattedyr sig tydeligst. Men vigtigst er jo at elever og læremestre nu ved mere om, hvad sidste del af læretiden også skal bruges til.

Fmd. Det Faglige Udvalg,

Ole Høegh Postbil5bil4

bil3

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Please Login to Comment.