Fagligt udvalg

Nyheder fra Fagligt udvalg

Det Faglige Udvalg 2014

Det Faglige Udvalg har som formål at sikre konservatorfagets høje niveau i Danmark, at godkende og følge læreforholdene, samt at afvikle elevprøverne.. For at tjekke elevens læring afholdes en kontrolprøve ca midtvejs, dvs en generalprøve på den endelige afgangsprøve.

Ved årets start havde foreningen 4 elever, men indenfor den gensidige prøvetid valgte Philip Borch Christensen at forlade uddannelsen hos Erling Mørch. Kravet om meget upraktiske arbejdstider overdrevet sikkerhedsudstyr og kemikalieangst gjorde samarbejdet uholdbart, og begge parter er tilfredse med beslutningen.

Hos Brian Filipsen fungerer Susie Baltzersen godt på tredje år, og ligeledes Morten Terp Nielsen på linje 2 hos Jacob Strunge. Hos Erling Mørch er Kasper Pedersen også godt i gang på linje 2. Hver elev får tildelt en ”mentor”, en fra udvalget som følger eleven, besøger værkstedet, og gennemser elevdagbøgerne .

Den 28 november var Susie og Morten til kontrolprøve sammen. De er nogenlunde samtidige,og det er rigtig praktisk at afvikle to elevers prøve på én gang. Til afveksling fra at bruge museerne og deres samlinger, inviterede Brian elever og skuemestre til at besøge sin nyanskaffede ejendom med (kommende) værksteder og bolig i landsbyen Risby i Vestskoven nordvest for København. I stedet for Zoologisk Museums skindsamlinger låner vi (Brian) nu Hartvig Jensens store private samling af flotte fugleskind, mens DZK selv har mindre pattedyrskind og kranier, takker og horn tilprøvemateriale. Linje 2 stiller nye krav til prøvematerialet. Vi kunne godt udbygge egne samlinger med noget af alle de skindrester, som konservatorer gemmer på, uden egentlig at vide hvorfor.

Prøverne viste tydeligt, at der her og der skal arbejdes mere med det teoretiske, men at der også var flotte artsbestemmelser. Det er især markant på linje 2, hvor man ikke møder mange småfugle eller flagermus, og det var lidt forudsigeligt, da vi indførte linjen med de store monteringer.
Til denne kontrolprøve benyttede vi os også af muligheden for at tilkalde en ekstern skuemester, og mon ikke man kan forestille sig, at Vagn også fremover- med færre opgaver – kan overtales til at teste elevers viden om ’lovstoffet’?

Måske er tiden løbet fra uddannelsesvedtægternes liste over arter, der skal fremvises ved prøverne.

Flere værksteder får meget sjældent visse arter indleveret, og princippet med at eleven skal kunne beherske de bittesmå fugle eller de meget langbenede store kan lige så godt gennemføres med andre, mere almindeligt modtagne arter. Udvalget arbejder stille med en liste.

Ole Høegh Post

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Please Login to Comment.