Fagligt udvalg

Nyheder fra Fagligt udvalg

Det Faglige Udvalg 2014

Det Faglige Udvalg har som formål at sikre konservatorfagets høje niveau i Danmark, at godkende og følge læreforholdene, samt at afvikle elevprøverne.. For at tjekke elevens læring afholdes en kontrolprøve ca midtvejs, dvs en generalprøve på den endelige afgangsprøve.

Ved årets start havde foreningen 4 elever, men indenfor den gensidige prøvetid valgte Philip Borch Christensen at forlade uddannelsen hos Erling Mørch. Kravet om meget upraktiske arbejdstider overdrevet sikkerhedsudstyr og kemikalieangst gjorde samarbejdet uholdbart, og begge parter er tilfredse med beslutningen.

Hos Brian Filipsen fungerer Susie Baltzersen godt på tredje år, og ligeledes Morten Terp Nielsen på linje 2 hos Jacob Strunge. Hos Erling Mørch er Kasper Pedersen også godt i gang på linje 2. Hver elev får tildelt en ”mentor”, en fra udvalget som følger eleven, besøger værkstedet, og gennemser elevdagbøgerne .

Den 28 november var Susie og Morten til kontrolprøve sammen. De er nogenlunde samtidige,og det er rigtig praktisk at afvikle to elevers prøve på én gang. Til afveksling fra at bruge museerne og deres samlinger, inviterede Brian elever og skuemestre til at besøge sin nyanskaffede ejendom med (kommende) værksteder og bolig i landsbyen Risby i Vestskoven nordvest for København. I stedet for Zoologisk Museums skindsamlinger låner vi (Brian) nu Hartvig Jensens store private samling af flotte fugleskind, mens DZK selv har mindre pattedyrskind og kranier, takker og horn tilprøvemateriale. Linje 2 stiller nye krav til prøvematerialet. Vi kunne godt udbygge egne samlinger med noget af alle de skindrester, som konservatorer gemmer på, uden egentlig at vide hvorfor.

Prøverne viste tydeligt, at der her og der skal arbejdes mere med det teoretiske, men at der også var flotte artsbestemmelser. Det er især markant på linje 2, hvor man ikke møder mange småfugle eller flagermus, og det var lidt forudsigeligt, da vi indførte linjen med de store monteringer.
Til denne kontrolprøve benyttede vi os også af muligheden for at tilkalde en ekstern skuemester, og mon ikke man kan forestille sig, at Vagn også fremover- med færre opgaver – kan overtales til at teste elevers viden om ’lovstoffet’?

Måske er tiden løbet fra uddannelsesvedtægternes liste over arter, der skal fremvises ved prøverne.

Flere værksteder får meget sjældent visse arter indleveret, og princippet med at eleven skal kunne beherske de bittesmå fugle eller de meget langbenede store kan lige så godt gennemføres med andre, mere almindeligt modtagne arter. Udvalget arbejder stille med en liste.

Ole Høegh Post

 

Information fra ETF

ETF 2015 Referater

ETF General Meeting Minutes 2015 (pdf 600 kb)

ETC President’s report 2015 (pdf 124 kb)

ETF Secretary’s report 2015 (pdf 198 kb)

ETC Committee Report 2015 (pdf 384 kb)

ETF Financial report 2015 – Florian Polensky (pdf 24 kb)

 

ETF 2015 møde OULU Findland

VIGTIG ! Sidste udkald for ETF møde 2015 (pdf 251 kb)

ETF møde agenda 2015 (pdf 403 kb)

EFT møde 2015 praktiske oplysninger (pdf 606 kb)

Special Auction at the Pohjois-Suomen ERÄMESSUT 2015 in Oulu! (pdf 1,44 MB) Side 1

Special Auction at the Pohjois-Suomen ERÄMESSUT 2015 in Oulu! (pdf 1,05 MB) Side 2

ETF 2015

ETF 2015 regler og love (pdf 827 kb)

ETF 2014 

Newletter oktober 2014 (pdf 92 kb)

ETF kontakter 2014 (pdf 210 kb)

ETF-GM Minutes 2014 (pdf 212 kb)

ETF President’s JOB (pdf 216 kb)

ETF 2013

Newsletter 2 2013 (pdf 49 kb)

Newsletter 3 2013 (pdf 115 kb)

 

 ETFs hjemmeside: www.eurotaxidermy.eu

Værktøjskasse

Vejledninger

Vejledning til konservator-  og Artsfredningsbekendtgørelserne
Ansøgning vedr. bilag 5. arter 
 

 
 

Lovstof

 

Nyttige sider

 
 
 

Vejledninger

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Links

Bestyrelsen

Bestyrelsen
      Privat tlf. Forr. tlf. Mobil tlf. Mailadresse Hjemmeside
Kim Højland Jensen Bjerrebyvej 34 5700 Svendborg 62 22 94 80 62 21 70 21 30 31 60 91 kim@fynsnatur.dk www.fynsnatur.dk
Abdi Hedayat Buddinge Hovedgade 152 2860 Søborg 62 22 94 80 26 85 21 60   ahedayat@snm.ku.dk  
Mikkel Ivar Jensen Nørrekobbel 7A 6400 Sønderborg 20 28 00 83 86 43 67 70   mivar86@hotmail.com  
O. K. Larsen Kristrupvej 116 8960 Randers SØ 86 43 67 70 25 89 37 70  okkonservator@gmail.com  
Erling Mørch Viborgvej 859A, Ladin 8471 Sabroe     40 57 94 60 em@konservator.dk www.konservator.dk
               

 

Bestyrelsessuppleanter
      Privat tlf. Forr. tlf. Mobil tlf. Mailadresse  Hjemmeside
1.suppleant    
Morten Boesen Fynshovedvej 476 5390 Martofte 23 43 56 64 23 43 56 64 morten@zoo-konservator.dk  
2. suppleant              
Aage Dahl Sørensen Tinghøjvej 27, Vammen 8830 Tjele 86 69 07 77  dahl-ahlstroem@mail.dk  
               

 

Fagligt udvalg
      Privat tlf. Forr. tlf. Mobil tlf. Mailadresse Hjemmeside
Ole Høegh Post Wolthersvej 6, Lillerød 3450 Allerød 48 17 53 26 35 32 10 55 28 75 10 55 m.oest@mail.tele.dk  
Brian Filipsen Kanrdrupgaards Allé 11 3660 Stenløse 22 30 40 62 22 30 40 62 brianfilipsen@gmail.com  
O. K. Larsen Kristrupvej 116 8960 Randers SØ 86 43 67 70 25 89 37 70  okkonservator@gmail.com  
Erling Mørch Viborgvej 859A, Ladin 8471 Sabroe     40 57 94 60 em@konservator.dk www.konservator.dk
Helena Dyhr Stenloddevej 10, Tåsinge 5700 Svendborg 62 54 24 01   40 74 12 58  sommerdyhr@live.dk  
               
Suppleant Fagligt udvalg            
Martin Jeppesen Skattergade 16 C 5700 Svendborg 40 57 72 12        
               

 

 

 

 

 

 


Suppleant faglig udvalg:            

Martin Jeppesen Skattergade 16 C 5700 Svendborg 40 57 72 12      

Kasserer:            

Mikkel Ivar Jensen Nørrekobbel 7A 6400 Sønderborg 20 28 00 83  86 43 67 70   mivar86@hotmail.com

Webmaster:            

Maj Westphal Kernevænget 13 3450 Allerød 245 245 20   245 245 20

maj.westphal@muninn.dk

 

 

Medlemsliste

Aktive medlemmer i DZK

Dansk Jagt- og    Folehavevej 17 C 2970 Hørsholm 41 96 36 38 friis@jagtskov.dk
Skovbrugsmuseum v/Julie Friis Gl. Vordingborgvej 14 4772 Langebæk 28 37 27 77 juliefriis@gmail.com
Dahl’s Trofæmontering Aage Dahl Sørensen Tinghøjvej 27, Vammen 8830 Tjele 86 69 07 77 dahl-ahlstroem@mail.dk
  Annette Syberg Henriksen Ramsøvejen 48 4622 Havdrup 46 18 83 88 zoo.kons@compagnet.dk
  Brian Filipsen Ledøjevej 30 2620 Albertslund 22 30 40 62 brianfilipsen@mail.tele.dk
           
Naturhistorisk Linie Det kgl. danske Kunstakademi Philip de Langes Allé 10 1435 København K 32 68 60 00 info@kadk.dk
Viborgvej 859A, Ladin Erling Mørch Vedhavevej 22, Fajstrup 8471 Sabro 40 57 94 60 em@konservator.dk
  Helena Dyhr Stenoddevej 10 5700 Svendborg 40 74 12 58 sommerdyhr@privat.dk
  Helga Erritzøe Ødisvej 43 6070 Christiansfeld 75 57 31 56 a.h.erritzoe@mail.dk
  Henrik Engell Petersen Ejstrupvej 2 A, Ejstrup 6900 Skjern 40 28 45 22 henrike@petersen.mail.dk
Trophy Art Jacob Strunge Varregaardsvej 10 6600 Vejen 22 91 15 27 jacob.strunge@trophyart.dk
  Jan Ole Elleby Rønnevej 66 3730 Nexø 40 46 88 19 janoleelleby@hotmail.com
  Kent Tubæk Nielsen Vindebjergvej 29 5463 Harndrup 40 27 05 51 zookonservator@gmail.com
  Kim Skjødt Hansen Letvedvej 100, Skalborg 9200 Ålborg SV 98 18 12 78 konservator@home2.gvdnet.dk
Fyens Naturværksted Kim Højland Jensen og Dorthe S.A. Bjerrebyvej 34 5700 Svendborg 30 31 60 91 kim@fynsnatur.dk
  Kim Peitszch Gullev Byvej 37 8850 Bjerringbro 86 68 40 02 peitszch@fiberpost.dk
Artemis konservering Mikkel Ivar Jensen Nørrekobbel 7 A 6400 Sønderborg 20 28 00 83 mivar86@hotmail.com
Natur Atlieret Mogens Westphal Solstien 7 3360 Liseleje 21 25 55 25 bmwestphal@webspeed.dk
Hindsholm NaturAtelie Morten Boesen Fynshovedvej 476 5390 Martofte 23 43 56 64 morten@zoo-konservator.dk
Naturhistorisk Museum Universitetsparken Wilhelm Meyers Allé 210 8000 Århus C 86 12 97 77  
  v/Hans Viborg Kristensen        hans@nathist.dk
Dansk Trofæmontering Ole Kristensen Strandvejen 26 5800 Nyborg 65 30 38 39 trofaemontage@mail.dk
  Ole K. Larsen Kristrupvej 116 8960 Randers SØ 25 89 37 70 okkonservator@gmail.com
World Fauna Palle Jensen Smedegade 11, Rårup 7130 Juelsminde 40 71 51 73 worldfauna@mail.dk
Konservatorværkstedet Peter Børgesen Fåborgvej 150 5250 Odense SV 20 62 07 29 konservator@stofanet.dk
Karsten Felsted   Orehøjvej 15, Ganløse Ore 3500 Værløse 30 23 16 26 k.felsted@mail.tele.dk
Zoologisk Museum Konservatorgruppe   Universitetsparken 15 2100 København Ø  35 32 22 22  
  v/Abdi Hedayat Buddinge Hovedgade 152 2860 Søborg 26 85 21 60 ahedayat@snm.ku.dk
  Vagn Reitz Nørrehedevej 33 9620 Ålestrup 20 49 16 91 v.reitz@dlgmail.dk

Elevmedlemmer i DZK

  Kasper Pedersen Tranekærvej 135 9490 Pandrup 22 96 03 26 dianekasper@hotmail.com
  Morten Terp Nielsen Knudevejen 34 6600 Vejen 50 51 49 97 mortenterp@me.com
  Susie Baltzersen Ulrikkenborg Alle 23 2th. 2800 Lyngby 22 23 13 71 susiecbaltzersen@hotmail.com
           

Interesse medlemmer i DZK

Fiskeri- & Søfartsmusset   Tarphagevej 2 6710 Esbjerg V 76 12 20 00 fimus@fimus.dk
  Bent Nielsen Langgade 17 5874 Hesselager 60 16 72 40 lbnielsen@sydfynsmail.dk
B. K. Konservering Birgitte Kristensen Vemmetoftevej 4 A 4640 Fakse 22 55 11 94 bkvemmetofte@hotmail.dk
  Bjørn Rolfes Brogesvej 4 8870 Langå 60 90 86 44 BjoernRolfes@gmx.de
  Gunner Kristoffersen Søren Terpetsvej 5 9850 Hirshals 98 94 31 90 guli@stofanet.dk
  Hartvig Jensen Veksøvej 30 2700 Brønshøj 50 58 13 24 hartvigj@gmail.com
  Henrik Larsen Sjællandsgade 32 7000 Fredericia 30 26 89 72  
  Hugo N. Christensen Astrupvej 5, Hundborg 7700 Thisted 97 93 72 90 evcevcevc@gmail.com
Safarimuseet Ib Bønnelycke Brandstrupvej 59 4970 Rødby 21 74 84 34  
  Ingvar Blåberg Ll.Thorumvej 23 7870 Roslev 97 59 79 02 kon.icb@mail.tele.dk
  Jens Bækgård Langkjærvej 20 7330 Brande 50 52 62 50 sjbaekgaard@privat.dk
  Jens Kjeld Jensen Fo 270 Nolsoy, Færørene 00298 327064 jkjensen@olivant.fo
  John Jacobsen Parkallé 284, 2. sal th. 2605 Brøndby 22 21 94 10  
  Jørgen Tingkær Ternevej 10 5690 Tommerup 64 75 10 98 hjbuejagt@mail.dk
  Karina Ungermann Herningvej 44 8600 Silkeborg 61 18 91 98  
  Lars P. Olsen Kystvej 109, Dokkedal 9280 Storvorde 61 70 31 06 dokkedal@cool.dk
  Martin Jeppesen Skattergade 16 C 5700 Svendborg 40 57 72 12  mepgym@hotmail.com
  Mikkel Carlsen Toften 6 6470 Syd Als 26 35 05 97 bjerrehuset@stofanet.dk
  Peter Nellemose Heldager 6 3210 Vejby 29 40 06 28 nelkon@ofir.dk
  Peter Lange Nielsen Vangkærsvej 28 9740 Jerslev 98 83 23 00 pln1@live.dk
  Poul Vinkler Tulipanvej 10, Skelhøje 7470 Karup 86 66 15 76 hondasp2poul@gmail.com
RPV Ronald Kronquist Spodsbjergvej 83 5900 Rudkøbing 25 85 25 28 rpv@mail-online.dk
Den Flyvende Hollænder Ruud Barbier Banevej 4B 4750 Lundby 40 78 20 02 ruud@danakons.dk
  Thorkil Duch Fælledvej 3 9990 Skagen 40 86 26 31 thorkil.duch@gmail.com
  Pia Jensen Brøndsholmvej 20 2980 Kokkedal 70 26 50 09 pia@lassenhoejland.dk
  Grethe Leth-Espensen Engparken 1, Skovby 8464 Galten 86 94 68 29 gl-espe@kabelmail.dk
  Ole Høgh Post Woltersvej 6, Lillerød 3450 Allerød 21 32 81 75 olehoeghpost@gmail.com
  Dominik Speleman Viborgvej 855 8471 Sabro 60 67 31 81 dominik_speleman@msn.com