Kære DZK-medlem

Hermed indkaldes til DZKs generalforsamling Lørdag d. 4. Marts 2023:

Foreløbigt program:

Sted: Fyns Naturværksted v. Kim Højland, Bjerrebyvej 34b, 5700 Svendborg.

Formiddagen kan bruges på værkstedet, hilse på kollegaerne, drikke lidt kaffe, måske har nogen noget spændende at vise eller sælge til kollegaerne.
Der vil være en rugbrødsmad til de sultne inden generalforsamlingen.

Kl. 12.00 Generalforsamlingen begynder.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage under generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der igen være tid til hyggeligt samvær, der bliver serveret aftensmad ca. kl.18.

Tilmelding: Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt – brev eller mail.

senest lørdag d. 18. februar.

Endeligt program og dagsorden bliver udsendt i uge 8. Tilmelding og forslag skal sendes til:

Kim Højland: mail: kim@fynsnatur.dk tlf: 30 31 60 91
Abdi Hedayat: mail: ahedayat@snm.ku.dk tlf: 26 85 21 60

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne. Kim Højland

 

Foreløbig dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling
lørdag d. 4. marts 2023.

 1. Mødet åbnes – velkomst.

  2. Valg af dirigent.

  3. Valg af stemmeudvalg.

  4. Bestyrelsens beretning.

 2. Regnskabet.
  Herunder:
  a: Fastsættelse af kontingent p.t. 1200,00 kr. for aktive- 600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer.
  b: evt. regulering af skuemesterhonorar (Pt. 1100,-)
  c: evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer (P.t. 1100,-)
  d: evt. regulering af honorar til forretningsudvalget (p.t. 1500,-)
  e: evt. regulering af honorar til formand (p.t. 5500,-)
  f: evt. regulering af honorar til formand for det faglige udvalg (p.t. 2000,-)
 3. Orientering fra det fgl. udvalg. v. Vagn Reitz
 4. N.H.Gustaffsons Midler:
  Orientering og godkendelse af rapporten. v/ Peter Lange.
  Valg af investeringsudvalg.
 5. Regulering af elevlønninger
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  a. Bestyrelsesmedlem – på valg: Erling Mørch.
  b. Bestyrelsesmedlem – på valg: Mikkel Ivar Jensen.
  c. 1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen.
  d. 2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen.
  e. Medlem af det faglige udvalg – på valg: Mikkel Carlsen.
  f. Medlem af det faglige udvalg – på valg: Martin Jeppesen.
  g. Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Helena Diana Dyhr. h. Revisor suppleant – på valg: Morten Boesen.
 8. Fødevarestyrelsen
  Orientering
 9. Naturstyrelsen
  Orientering
 10. Hjemmeside
 11. Næste års generalforsamling
 12. Eventuelt