Husmåren er jagtfredet fra  d. 1. juli 2022.

Husmåren er blevet jagtfredet med virkning fra 1. juli i år. Den får samme status som ilderen, der også er fredet men må reguleres i forskellige situationer.

Fredningen af husmåren betyder, at konservatorerne skal protokollere alle effekter fra husmår – hele dyr, skind, kranier og hvad man ellers ligger inde med af produkter fra arten inden 1. oktober.

Det er den eneste ændring i den ny bekendtgørelse om jagttider, som berører konservatorerne.

Ændringerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside