Hermed indkaldes til DZKs  generalforsamling d.  3. April 2022 :

 

Foreløbigt program:

Sted. Odense Congress Center, Ørbækvej 350,  5220 Odense.

 

9.00    Jagt & Outdoor messen åbner (konservator konkurrencen er inde på messen, deltagerne har mulighed for at hente deres præparater kl. 14, så det er en god ide at se dem inden generalforsamlingen).

12.00    Generalforsamling begynder.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe og kage under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen kan man igen besøge jagt messen, der lukker kl.16.

Tilmelding. Af hensyn til planlægning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt -brev eller mail-senest lørdag d. 20. marts

Endeligt program og dagsorden bliver udsendt i uge 12

Tilmelding og forslag skal sendes til: 

Kim Højland:  mail: kim@fynsnatur.dk    tlf: 30 31 60 91

Abdi Hedayat:  mail: ahedayat@snm.ku.dk   tlf: 26 85 21 60

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Kim Højland
Foreløbig dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d. 3.  April 2022.

 

 1. Mødet åbnes-velkomst.

 

 1. Valg af dirigent.
 1. Valg af stemmeudvalg.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Regnskabet. Herunder: a: Fastsættelse af kontingent. P.t. 1.200,00 kr. for aktive-

600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer.

b: evt. regulering af skuemesterhonorar. (Pt. 1.100,-)

c: evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1.100,-)

d: evt. regulering af honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1.500,-)

e: evt. regulering af honorar til formand.(p.t. 5.500,-)

 1. 6. Orientering fra det fgl. udvalg. Vagn Reitz
 1. N.H.Gustaffsons Midler: Orientering og godkendelse af rapporten. V. Peter Lange.

Valg af investeringsudvalg.

 1. Regulering af elevlønninger.
 1. Indkomne forslag:
 1. Valg:
 2. Bestyrelsesmedlem – på valg:   Abdi Hedayat.
 3. Bestyrelsesmedlem – på valg:   Peter Lange
 4. 1. bestyrelsessuppleant – på valg:   Aage Dahl Sørensen.
 5. 2. bestyrelsessuppleant – på valg:   Morten Boesen.
 6. Medlem af det faglige udvalg – på valg:    O.K.Larsen.
 7. Suppleant til det faglige udvalg – på valg:   Helena Diana Dyhr.
 8. Revisor suppleant – på valg:  Anette Syberg.
 1. Veterinærstyrelsen: Orientering
 1. Naturstyrelsen. Orientering
 1. Hjemmeside

 

14.Næste års generalforsamling.

 

 1. Eventuelt.