Hermed indkaldes til DZKs generalforsamling d. 7. April 2018

Foreløbigt program

Sted. Fyns Naturværksted, Bjerrebyvej 34 b, 5700 Svendborg.
Formiddagen kan bruges på værkstedet, hvis der er nogen der har noget spændende, at vise eller sælge til
kollegerne.

12.00 Generalforsamling begynder.

Der er en rugbrødsmad til dem der trænger inden.

DZK er vært ved eftermiddagskaffen.

Efter generalforsamlingen vil der være tid til kollegial sammenværd samt spisning, der er også mulighed for overnatning hvis nogen har lyst.

Tilmelding. Af hensyn til opstilling af borde og bespisning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt -brev eller mail senest
lørdag d. 24. Marts

Endeligt program og dagsorden bliver udsendt i uge 13

Tilmelding og forslag skal sendes til:
Kim Højland: mail: kim@fynsnatur.dk tlf: 30 31 60 91
Erling Mørch: mail: em@konservator.dk tlf: 40 57 94 60

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.
Kim Højland

Foreløbig dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d.7. April 2018.
1. Mødet åbnes.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Regnskabet. Herunder: a: Fastsættelse af kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive-
600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer.
b: evt. regulering af skuemesterhonorar. (Pt. 1100,-)
c: evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1100,-)
d: evt. regulering af honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1500,-)
e: evt. regulering af honorar til formand.(p.t. 5500,-)
6. Orientering fra det fgl. udvalg v. Martin Jeppesen.
7. N. H. Gustaffsons midler Hvordan skal pengene anbringes i fremtiden?
8. Regulering af elevlønninger.
9. Indkomne forslag;
10. Valg:
a. Bestyrelsemedlem/Formand – på valg: Kim Højland
b. 1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen.
c. 2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen.
d. Medlem af det faglige udvalg – på valg: Erling Mørch.
e. Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Vagn Reitz.
f. Revisor. På valg: Annette Syberg.
11. ETC: Nyt fra Østrig.
12. Hjemmeside
13.Næste års generalforsamling.
14. Eventuelt.