Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære DZK-medlem

Hermed den endelige indkaldelse og dagsorden til DZKs ordinære generalforsamling 2020.

Dato: Søndag d. 21. juni 2020.

Sted: Giveskud Zoo/Løveparken, Løveparkvej 3, 7323 Give

10.00. For dem der har lyst, vil der være en rundvisning i parken, så vi kan komme lidt tættere på dyrene. 11.30. En sandwich inden mødet starter.

12.00. Generalforsamling.

13.30. Kaffepause.

CA. 16.00. Regner vi med at generalforsamlingen er færdig.

Betalt kontingent er en betingelse for at deltage i generalforsamlingen.

Skriftlige stemmer. Medlemmer der ikke deltager i generalforsamlingen, kan indsende skriftlige stemmer vedr. valgene og de indkomne forslag. Skriftlige stemmer skal sendes til Kim Højland som brev eller på mail.

VIGTIGT
Tilmelding. Af hensyn til køkkenet i giveskud skal vi bestille sandwich senest d. 16/6, så det er vigtigt at man melder sin deltagelse til en af de nedestående inden kl. 12.00 d. 16/6:

Kim Højland: Tlf. 30 31 60 91 mail: kim@fynsnatur.dk
Abdi Hedayat: Tlf. 26 85 21 60 mail: ahedayat@snm.ku.dk

Med venlig hilsen på bestyrelsen vegne.

Kim Højland

Dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d. 21. juni 2020. 1. Mødet åbnes – velkomst.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskabet. Herunder fastsættelse af kontingent og forskellige honorarer.

  a: Kontingent. P.t.
  1200,00 kr. for aktive
  600,00 kr. for interesse-
  0 kr. for elevmedlemmer.
  b: Skuemesterhonorar. (Pt. 1100,-)
  c: Honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1100,-)
  d: Honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1500,-)
  e: Honorar til formand.(p.t. 5500,-)
  f: Honorar til formand for det faglige udvalg.(p.t. 2000,-)

 5. Orientering fra det fgl. udvalg. v. Erling Mørch.
 6. N.H. Gustaffsons midler. Orientering og godkendelse af rapporten. V. Peter Lange. Valg af investeringsudvalg.
 7. Regulering af elevlønninger.
 8. Indkomne forslag. Ingen
 9. Valg.
 1. Bestyrelsesmedlem – på valg: Erling Mørch. (genopstiller)
 2. Bestyrelsesmedlem – på valg: Mikkel Ivar Jensen. (genopstiller)
 3. 1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen. (genopstiller)
 4. 2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen. (genopstiller)
 5. Medlem af det faglige udvalg – på valg: Martin Jeppesen. (genopstiller)
 6. Medlem af det faglige udvalg – på valg: Ole Høegh Post. (genopstiller ikke)
 7. Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Vagn Reitz. (genopstiller)
 8. Revisor. På valg: Anette Syberg. (genopstiller)

10. Veterinæreregler. Orientering.

11. Naturstyrelsen. Orientering.

12. Hjemmesiden.
13. Næste års generalforsamling.

14. Eventuelt.

page3image4479552