Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære DZK-medlem

Hermed indkaldes til DZKs generalforsamling d. 6. april 2019

Foreløbigt program
Sted: Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

Vi mødes i forhallen – spørg efter Abdi.

10.00 Museet åbner. Formiddagen kan bruges til at se udstillinger/værkstedet eller lidt handel med kollegerne.

12.00 Generalforsamling begynder.
Der er en rugbrødsmad til dem der trænger inden.

DZK er vært ved eftermiddagskaffen.
Efter generalforsamlingen vil der være tid til kollegial sammenværd, og lidt smørrebrød.

Tilmelding: Af hensyn til opstilling af borde og bespisning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt -brev eller mail- senest lørdag d. 23. Marts

Endeligt program og dagsorden bliver udsendt i uge 13

Tilmelding og forslag skal sendes til:
Kim Højland: mail: fynsnatur@mail.dk tlf: 30 31 60 91

Abdi Hedayat: mail: ahedayat@snm.ku.dk tlf: 26 85 21 60

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Kim Højland

Foreløbig dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d. 6. April 2019.

1. Mødet åbnes-velkomst.

2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg. 4. Bestyrelsens beretning.

5. Regnskabet. Herunder: a: Fastsættelse af kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive- 600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer.

b: evt. regulering af skuemesterhonorar. (Pt. 1100,-)
c: evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1100,-) d: evt. regulering af honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1500,-)
e: evt. regulering af honorar til formand.(p.t. 5500,-)

6. Orientering fra det fgl. udvalg. v. Martin Jeppesen.

7. N.H.Gustaffsons Midler: Hvordan skal pengene anbringes i fremtiden.

8. Indkomne forslag;

9. Valg:

10. Veterinære regler: Gennemgang af regler i forbindelse med forsendelse og transport.11. Hjemmeside
12.Næste års generalforsamling.
13. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlem – på valg: Abdi Hedayat.

Bestyrelsesmedlem – på valg: O.K.Larsen.
1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen.
2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen.
Medlem af det faglige udvalg – på valg: Martin Jeppesen.
Medlem af det faglige udvalg – på valg: O.K.Larsen.
Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Vagn Reitz.
Revisor suppleant. På valg: Thorkil Duch.

page3image4479552